MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Bemiddelen:

Momenteel is er sprake van een hoge werkloosheid. Vooral veel jongeren en ouderen hebben geen werk. Door de vergrijzing zullen komende decennia echter veel mensen met pensioen gaan. Ook is er sprake van ontgroening: er komen steeds minder jonge mensen op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er over enkele jaren juist sprake zal zijn van krapte op de arbeidsmarkt.

OpWerk Intermediair is zich zeer bewust van deze problematiek en is in het kader van MVO om deze redenen een project/pilot gestart met de Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam en Gemeente Rotterdam. OpWerk Intermediair biedt opdrachtgevers/werkgevers en deze doelgroepen/medewerkers de mogelijkheid aan om in contact met elkaar te komen. Dit met als doel om vooroordelen te ontkrachten en een Werkgever-Werknemer relatie te bewerkstelligen. 

OpWerk Intermediair helpt de kandidaten d.m.v. sollicitatietrainingen, coaching, begeleiding, schuldhulpverlening ondersteuning, leer-werk banen, bemiddeling naar regulier werk en training Wat wil ik? vs. Wat is reëel?

OpWerk Intermediair helpt werkgevers door uit deze doelgroepen een goede commerciële Werving&Selectie te doen en geschikte kandidaten voor te stellen. Onze dienstverlening houdt ook in dat we informeren, adviseren en begeleiden bij de belastingtechnische en subsidievoordelen bij het aannemen van kandidaten uit deze doelgroep. Het invullen en indienen van de aanvragen of loonaangifte behoort tot de begeleiding.

 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem contact met ons op d.m.v. de ‘bel mij’ button op onze website, stuur een mail of bel ons. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *