KERNWAARDEN

Kernwaarden

Persoonlijk & Betrokken

Opwerk Intermediair is persoonlijk betrokken met WAT we doen en voor WIE we dat doen. Dit gebeurt door al onze mensen persoonlijk te spreken en bedrijven persoonlijk te bezoeken, voordat wij gaan bemiddelen. Wij zien de mensen die we uitzenden dan ook als collega’s. We coachen elkaar, spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden, zijn oprecht geïnteresseerd in de ander en staan voor elkaar klaar. Dus ‘puur zakelijk’ bestaat voor OpWerk Intermediair dus ook niet; werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn idealiter in goede balans. Vanuit die balans functioneren we als mens immers het beste. Een uitgangspunt waarmee iedereen wint: de klant, de medewerker en het thuisfront. 

 
Professioneel

OpWerk Intermediair werkt volgens de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). We blijven in deze roerige tijden voor de uitzendbranche constant op de hoogte van de veranderingen qua wet- en regelgeving. Deze informatie delen we met onze klanten en medewerkers en passen het toe in onze bedrijfsvoering. Wij screenen onze mensen persoonlijk en gaan de referenties na, zodat we weten wie we aan het werk hebben. OpWerk Intermediair is een informele organisatie, maar dat zal nooit te kort doen aan onze professionaliteit. Wij zijn van mening dat die twee heel goed samen gaan. Je mag lol en plezier hebben op werk, maar blijf wel representatief, professioneel en respectvol naar elkaar.
 
Integriteit

Wij, als OpWerk Intermediair, doen wat wij zeggen en zeggen wat we doen. Integriteit betekent voor ons dus simpelweg eerlijk zijn. Ook wanneer we een impopulair standpunt moeten innemen of nee moeten verkopen omdat we iets gewoonweg niet kunnen. Integriteit is voor ons ook sterk verbonden met onafhankelijkheid.
Voor OpWerk Intermediair staat de beste oplossing compleet los van de merknaam op de doos. We werken dan ook altijd vanuit de vraag van de klant, NOOIT vanuit de partnership-status die inkoopkortingen bepaalt. Ons advies komt daarom altijd op integere wijze tot stand en vanuit onze oprechte intentie het klantbelang onvoorwaardelijk te willen behartigen.
 
Flexibiliteit

Door kennis als uitgangspunt te nemen voor onze dienstverlening, vormen we deze dienst altijd naar de behoefte van de klant – en niet andersom. Flexibiliteit in de hoogste vorm dus. Dat vereist natuurlijk wel wat van onze mensen. 
OpWerk Intermediair is in staat zich flexibel op te stellen, zowel in denken als in handelen, ongeacht hun eigen overtuigingen. Die flexibiliteit komt onder andere tot uiting in het vermogen mee te denken met onze klanten en kandidaten. Meestal volgens gebaande wegen of soms juist daarbuiten. 
OpWerk Intermediair ondersteunt hierbij door vanuit meerdere perspectieven naar onderliggende problematiek- en naar potentiele oplossingen te kijken. OpWerk Intermediair staat open voor feedback of input, zodat we dit kunnen meenemen in de rol die wij vervullen, welke nodig is om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.
 
Groei
Stilstand is achteruitgang, de ambitie om te groeien zit verankerd in onze genen. De nadruk ligt daarbij op kwalitatieve groei: beter worden in wat we doen, in hoe we dat doen en welke toegevoegde waarde dat levert voor onze klanten. De ambitie voor groei uit zich in de wil om onszelf continu te verbeteren. Als mensen, als professionals, als organisatie. Daarbij staat ons altijd helder voor ogen, dat kwantitatieve groei als doelstelling op zichzelf nooit standhoudt. Zeker niet in een markt die vraagt om uitzonderlijke dienstverlening, specialistische kennis en flexibele nichespelers waar u als klant echt telt.
 
Duurzaamheid
 
OpWerk Intermediair is gericht op de lange termijn. In de omgang met onze klanten en kandidaten gaat een duurzame relatie altijd boven de ‘quick win’. Voor onze klanten zijn we een betrouwbare en loyale partner, geen reactieve leverancier. Wat dat inhoudt? Vooral samenwerken in plaats van sec ‘u vraagt wij draaien’, proactief meedenken in plaats van reactief leveren. Zodoende behalen we gezamenlijk optimaal rendement en zijn belangen veel meer gedeeld dan tegenstrijdig. Duurzaamheid uit zich in ons streven om een betrouwbare en betrokken werkgever te zijn. Een werkgever waar OpWerkers zich thuis voelen, zich gewaardeerd voelen en waar zij aan mee willen bouwen vanuit interne motivatie en overtuiging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *